Nové podmínky pro provoz komínů od ledna 2011

komín

Vláda si pro nás připravila nové nařízení, které vstoupí v platnost 1. 1. 2011 a jeho zněním jsou nové podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Díky novým nařízením tak budeme muset častěji kontrolovat spalinové cesty, včetně frekvence jejich čištění a kontrol. Nové nařízení také ukládá nejen tyto podmínky, ale nově se budou evidovat také informace kdy a kým bylo čištění komínu a spalinových cest prováděna.

U některých typů komínů tak můžete čekat jiné podmínky při jejich kontrole. V mnoha případech se tak povinná kontrola (komín na tuhá či kapalná paliva do 50 kW), které se musela provádět až šestkrát ročně změní na třikrát u některých typů (komíny na plynná paliva bez ohledu na výkon spotřebiče) na 1x ročně místo povinných tří a v případě komínů do 50kW, které nejsou opatřeny vložkou není v nových podmínkách ani zmínka.

Je důležité rozeznávat dva základní pojmy: čistění a kontrola spalinových cest. Čistění by mohla každá osoba provádět sama a to minimálně 3x ročně a to je možné bez přítomnosti odborně způsobilého člověka. Kontrola spalinových cest by měla být prováděna pouze firmou či osobou způsobilou, tedy kominíkem či kominickou firmoj a to minimálně 1x ročně. Neplatí v případě podnikání.

Důležité je také vědět to, že hasiči mohou provádět kontrolu pouze u právnických a fyzických osob podnikajících. Kontrolují především stav komínu a úplnost prováděných revizí. Hasiči nemají povinnost kontrolovat stav spalinových cest u soukromých osob. Jejich kontrola a čištění je popsána výše. V případě požáru si mohou hasišči vyžádat dokumentaci o stavu čištění a kontroly spalinových cest.

Nové nařízení najdete pod: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., která tak nahrazuje vyhlášku č. 111/1981 Sb.

Reklama
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply